Feldenkrais methode en Alexander techniek

Wat ons bewoog en nog beweegt

een twee-daagse kruisbestuiving tussen de
Feldenkrais bewegingsmethode en Alexandertechniek

voor: mensen werkzaam met beweging, dans en/of spel in begeleiding, hulpverlening of onderwijs

 

De manier waarop iemand beweegt, waarheen  en  met wie
heeft meer communicatieve betekenis dan we in eerste instantie denken.

Hoe verschillend spreken, bewegen, denken en voelen we allemaal?
We doen dit aan de hand van het beeld dat we in de loop van de jaren van onszelf hebben opgebouwd.
“We first make our habits and then they make us” ( J. Dryden)

Ook in onze waarneming spelen onze senso-motoriek , gewoonten en patronen een hoofdrol. Waarnemen is afhankelijk van onze ervaringen en verandert door nieuwe informatie die we opdoen. Door onze ervaring uit te breiden en rijker te maken, verdiepen wij ons vermogen om onszelf en de ander te observeren.

Deze workshop biedt volop gelegenheid om met het bovenstaande aan de slag te gaan.
Voor diegene die al eerder aan de workshop meededen, bieden deze dagen
de gelegenheid de stof meer eigen te maken en te verdiepen.

Alexandertechniek: een eenvoudige en praktische methode om een grotere vrijheid van bewegen en denken in je dagelijkse activiteiten te ontwikkelen. De techniek gaat uit van het simpelweg níet doen van datgene wat gemakkelijk bewegen belemmert.
In de Alexandertechniek is ‘inhibitie’ een krachtige tool, waarbij het ‘niet meteen reageren op een impuls’ nieuwe mogelijkheden van een respons opent.
Feldenkrais methode: de lessen zijn opgebouwd rondom onze alledaagse bewegingen
(senso-motoriek). Speelse, soms ongewone bewegingscombinaties bieden een manier om op de eerste plaats te ontdekken welke bewegingspatronen en voorkeuren je hebt geleerd en welke mogelijkheden en variaties je hebt om deze te doorbreken. Je gaat figuurlijk om je eigen hoek kijken.
Wie een van beide methodes kent, kan zich laten verrassen door de complementaire werking van de andere.

In deze workshop werken we zowel individueel- als groepsgericht . Je krijgt feedback vanuit beide methodes.Datgene wat je in deze dagen opdoet kun je makkelijk integreren in je eigen werk met beweging, dans en spel.
Kortom: twee intensieve dagen waarin je vóóral zelf in beweging bent.
Download: Flyer Workshop Wat ons bewoog en nog beweegt

Docenten
Anna Verberne
Feldenkraisdocent en Iokai Shiatsu therapeut
Heeft een moderne dans en acrobatiek achtergrond
Als docent Beweging is zij werkzaam in het nascholingsprogramma van Stichting  Beweging, dans en spel in begeleiding en hulpverlening te Amsterdam
mani-kole.nl
Gertje Hutschemaekers
Alexandertechniekdocent en muziekleraar.
Zij heeft sinds 14 jaar een eigen praktijk, waarin zij lessen en cursussen geeft. Tevens initiatiefnemer en leider van een geheugenkoor voor mensen met dementie.
www.praktijkamaryl.nl

Workshop  Soepel door het water

Alexandertechniek en Feldenkrais methode in en om het water

 

workshop Hoe Loopt Het?