Vergoeding behandeling

Iokai Shiatsubehandelingen worden, mits de therapeut is aangesloten bij de VIS, door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Meer Informatie over de Iokai Shiatsu en een overzicht van zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden kunt u ook vinden op de website van de beroepsvereniging: www.iokai-shiatsu.org

  • Dit logo is een beschermd handelsmerk en mag in nederland alleen worden gevoerd door therapeuten die aangesloten zijn bij de V.I.S. (vereniging voor Iokai Shiatsu therapeuten)

Leden van de VIS zijn geregistreerd bij de RBCZ.
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Ook zijn zij onderhevig aan het tuchtrecht bij stichting TCZ (tuchtrecht beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. www.tcz.nu

Iokai Shiatsu opleiding in Nederland: https://www.iokai.nl/
Vereniging voor Iokai shiatsu therapeuten: iokai-shiatsu.org