Vergoeding behandeling

Iokai Shiatsubehandelingen worden, mits de therapeut is aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Meer informatie over de Iokai Shiatsu en een overzicht van zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden kunt u ook vinden op de website van de

 

 

https://www.shiatsuvereniging.nl/client/vergoeding-zorgverzekeraars

 

Iokai Shiatsu therapeuten zijn geregistreerd bij de RBCZ.
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Ook zijn zij onderhevig aan het tuchtrecht bij stichting TCZ (tuchtrecht beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. www.tcz.nu