Anna Verberne

Feldenkrais docent, Child’Space practitioner en Iokai Shiatsu therapeut.

 

Mijn Feldenkrais-opleiding (1990) kreeg ik van Mia Segal, assistent van Moshe Feldenkrais.
De Iokai Shiatsu-opleiding (1997) volgde ik bij Kazunori Sasaki aan de Iokai Shiatsu Academie d’Europe.
In 2010 heb ik  de Child’Space- Chava Shelhav method afgerond. Deze methode die de ontwikkeling van de baby in de eerste twee jaar ondersteunt is gebaseerd op de Feldenkrais methode en richt zich op ouder(s) en kind.
In 2015 heb ik mijn Opleiding Medische Basiskennis ( MBK) afgerond bij Con Amore

Als docent Beweging en als studiecoördinator (i.s.m) was ik tot 2017 verbonden aan de opleiding Beweging Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening te Amsterdam. Tot 2013  docent Beweging aan het post-hbo programma Bewegingsexpressie in Begeleiding en Hulpverlening van Fontys Dansacademie te Tilburg.
Als docent beweging ben ik werkzaam in het nascholingsprogramma van  Beweging, Dans en Spel in Begeleiding en Hulpverlening te Amsterdam.

Achtergrond

In 1980 heb ik kennisgemaakt met de Feldenkraismethode via het werk van de japanse acteur en regisseur Yoshi Oida en regisseur Peter Brook.
Ik was meteen verkocht. In 1983 kon ik daadwerkelijk beginnen met Feldenkraislessen die gegeven werden door mijn eerste feldenkraisdocenten Henny van der Heyden en Annemieke Mol.
Awareness through Movement, beweging die steunt op bewustwording, op aandacht, verbeeldingskracht en autonomie ( It’s the poet and observer in us who is being adressed).
In 1989 ben ik aan de professionele opleiding ( trainer Mia Segal) begonnen en er niet meer mee gestopt.

Via mijn achtergrond in de Martial arts ( Ki-Aikido en Shinto) heb ik de Iokai Shiatsu leren kennen. Dat was in 1983. Mijn professionele opleiding ben ik gestart bij de European Iokai Shiatsu academie.
Binnen de Iokai Shiatsu gaat de aandacht niet alleen uit naar de klacht of symptoom, maar ook naar de hele persoon, haar/zijn leven en omgeving.Mijn docent K. Sasaki benadrukt voortdurend niet te vervallen in routines en standaardbehandelingen. Door deze benadering heeft Iokai Shiatsu ook een sterke preventieve werking.

Voor mij zijn de Feldenkraismethode en Iokai Shiatsu een verrijking, alleen al vanwege het observeren van onderliggende patronen en haar vermogen steeds opnieuw je veerkracht te herstellen, te denken in mogelijkheden en ruimte voor creativiteit.

Mijn  achtergrond in de moderne dans (Nicolaïs techniek, modern europees), acrobatiek (Como brothers) en  scholing in Japanse stem- en bewegingskunsten, Shinto (Paul de leeuw) en Ki-Aikido (Eugene du Long, Yoshigasaki sensei), de lessen Alexandertechniek van Gertje Hutschemaekers, Laban bewegingsanalyse van Wieneke van breukelen, de workshops Bartenieff/Laban van Marieke Delanoy bij Tridance,  maar ook de dans-en theatervoorstellingen (Mani-Kolé, theaterschool Arnhem, de Spelgroep, Nijmeegse acrobatiek groep) zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron, waar ik tijdens mijn lessen en behandelingen rijkelijk uit put.

Samen met Valerie Armande (franse choreografe en danseres (Alwin Nikolais) ben ik in 1989 Mani-Kolé gestart. Een centrum voor Dans en Beweging te ’s Hertogenbosch. Naast het geven van lessen en workshops en het creëren van dansvoorstellingen was een deel van ons  werk speciaal op vrouwen gericht. Wij gaven daar gestalte aan door het geven van workshops en lezingen “vrouw, identiteit en beweging” op centra voor kunst en cultuur en centra voor vorming en training.

Ik ben  intensief betrokken geweest bij de vrouwen hulpverlening, oudereneducatie en bij de opvang van vluchtelingen vrouwen en kinderen (St. VAST te Den Bosch).

Zowel individueel als in groepsverband werk ik met (jonge) kinderen en volwassenen. Ik geef supervisie en workshops aan mensen die uit hoofde van hun beroep (musici,zangers, dansers en (yoga)docenten) geïnteresseerd zijn in het ondersteunen  van hun fysieke en mentale prestaties. Belangrijk daarbij is kennis en inzicht te  bevorderen van zowel bewegingsvaardigheden als expressieve kwaliteiten en het voorkomen van blessures (of een herstel daarvan).

In samenwerking met Andrea van Beek (Zang),Natanja den Boeft (dansimprovisatie) en Gertje Hutschemaeker (Alexander techniek) worden  workshops gecreeërd waarin de Feldenkrais methode wordt gecombineerd met deze vakgebieden. Een bijzondere en inspirerende combinatie.

Ik ben  lid van de Nederlandse Feldenkrais Vereniging en de Shiatsu Vereniging Nederland  Als BCZregistertherapeut ben ik ingeschreven bij de RBCZ ( register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) . Als registertherapeut aanvullende gezondheidszorg bij het NIBIG

“First we make our habits and then they make us” een uitspraak van J.Dryden is de rode draad in mijn werk. Zowel in de Feldenkraisles als in een Iokai Shiatsu behandeling. Beide observeren het onderliggende patroon dat direct of indirect een mogelijk fysiek probleem creëert of de energiebalans verstoort. In mijn werk richt ik mij op de mogelijkheden en capaciteiten van studenten en  cliënten. hun vermogen om te leren, hun veerkracht.
Van een probleem probeer ik een vraag te maken. Die vraag bekijken we in relatie tot het gehele lichaam, tot de dagelijkse bezigheden. Op die manier kunnen we bewegingsmogelijkheden vergroten en de gezondheid en vitaliteit versterken. Er ontstaat ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en gemak in houding, beweging en handelen.”