Algemene Voorwaarden behandeling

Algemene voorwaarden Iokai Shiatsu behandeling:

Voor een goede behandeling is het voor mij noodzakelijk, en wettelijk verplicht, dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg en gegevens van u bewaar. Daarvoor heb ik uw toestemming nodig en zal ik u vragen een verklaring hiervoor te ondertekenen. Onder deze Link kunt u deze verklaring inzien .