Shelhav & Child’Space practitioners

Chava Shelhav

Dr. Chava Shelhav, assistent van Moshe Feldenkrais en Feldenkrais trainer, ontwikkelde de Child’Space methode. Als wetenschapper onderzoekt ze de samenhang tussen leren, bewegen en ontwikkeling. De basis voor Child’Space ligt in 35 jaar ervaring in het werken met de Feldenkrais methode met baby’s, schoolkinderen en ( jong)volwassenen. Plus het inzicht dat veel problemen die volwassenen ervaren hun oorsprong vinden in de vroege motorische ontwikkeling.

Chava Shelhav heeft, door haar werk met gehandicapte kinderen, waarin de Feldenkraismethode een belangrijke rol speelt, een diagnostische methode en een manier van werken ontwikkeld voor gezonde, zich normaal ontwikkelende kinderen en hun ouders/verzorgers. Child’Space benadrukt het belang van het stimuleren van alle systemen die in de sensomotorische ontwikkeling van belang zijn.

Het hierbij betrekken van de ouders/verzorgers is essentieel en vormt het hart van deze methode.

Child’Space wordt zowel in (klein) groepsverband als individueel gegeven.

Child’Space practitioners

Feldenkrais practitioners mogen zich Child’Space practitioner noemen na afronding van een intensieve twee jarige beroepsopleiding. Zij hebben praktische ervaring opgedaan in het werken met zuigelingen, baby’s en hun ouders in de training en in hun eigen praktijk. Ook zijn zij theoretisch geschoold op het gebied van ontwikkelingspsychologie, neurologie en pedagogiek.

Meer informatie en een introductievideo over Child’Space is te vinden op www.childspacenederland.nl