Child’Space

Baby in beweging

Child’Space  ondersteunt en helpt ouders de zintuigelijke en motorische ontwikkeling  van hun baby spelenderwijs en in alle rust te volgen en te ondersteunen.

In de eerste twee jaar van zijn leven legt uw kind de basis voor zijn latere motorische, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het zijn de jaren waarin het kind zichzelf, zijn vaardigheden en de wereld om zich heen ontdekt en zich alle basis bewegingen eigen maakt. Bewegingen die de basis vormen voor alle vaardigheden die op latere leeftijd worden geleerd, zoals rennen, klimmen, praten, schrijven, lezen,  fietsen, dansen, voetballen… Uw kind leert later nooit meer zo snel en zo makkelijk. Wat de baby op deze jonge leeftijd leert, leert het ook voor later.  De methode Child’Space kan daarbij van grote waarde zijn.

Child’Space is gebaseerd op de Feldenkrais methode. Het geeft u als ouder de mogelijkheid spelenderwijs en in alle rust waar te nemen hoe uw kind beweegt, waar het behoefte aan heeft, welke stappen het maakt in zijn ontwikkeling en hoe u uw kind hierin kunt ondersteunen. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling (senso-motoriek) van het kind vormt de basis van de methode. De betrokkenheid van de ouders vergroot het wederzijdse contact en prikkelt de nieuwsgierigheid. Een mooie manier om het kind zichzelf en de wereld ongehinderd te laten ontdekken.

Child’Space  betekent

In de naam Child’Space gaat een dubbele betekenis schuil: ruimte en tempo.

  • De ruimte waarin kind en ouders spelenderwijs kunnen leren (Child Space).
  • Het tempo waarin het kind kan en mag leren (Child’s Pace). Het gaat er niet om hoe vroeg uw kind iets kan. Met welke kwaliteit uw kind iets doet, is van belang.

Een kind leert in die eerste levensjaren niet alleen door te grijpen, rollen, kruipen, zitten, staan, lopen, klimmen,  praten, rennen, etc. De communicatie met de mensen in zijn directe omgeving is even belangrijk. Uw kind verkent zichzelf en de ruimte, de wereld om zich heen. Uw kind leert door een afwisseling van beweging en rust, prikkels en stilte. U begeleidt dit proces van samen bewegen, spelen en zingen.

Wanneer u als ouder de individuele ontwikkelingsstadia kunt herkennen bij uw kind, inzicht krijgt in de stappen die uw kind te nemen heeft, kunt u het op adequate wijze ondersteunen. Niet te vroeg maar ook niet te laat. Child’Space is een prachtige manier om met zelfvertrouwen en plezier dit proces te volgen. Voor ouder en kind!

Een kind leert te leren

Een kind gebruikt al zijn zintuigen bij zijn ontdekkingstocht in een veilige en uitdagende omgeving. Het is nieuwsgierig, onderzoekt, probeert steeds opnieuw dingen uit, herhaalt dezelfde bewegingen. Stap voor stap zoekt en vindt het zijn eigen weg richting rollen, kruipen, zitten, staan, lopen en praten. Met vallen en opstaan (trial and error). Het is het proces van organisch leren dat Moshe Feldenkrais inspireerde bij het ontwikkelen van zijn methode.

Met vallen en opstaan leert een kind zichzelf op veel verschillende manieren te bewegen. Een proces dat gepaard gaat met de ontwikkeling van gevoelens, waarneming, motivatie en denken. Door dit samenspel ontwikkelt het kind zijn lichaamsbeeld, een stabiel zelfbeeld en het zelfvertrouwen dat hem helpt creatief om te gaan met de uitdagingen in zijn dagelijkse leven. Wat het kind op deze jonge leeftijd aan kwaliteit en variatie in bewegingen opbouwt, legt de basis voor zijn opmerkzaamheid, evenwicht, vrije handmotoriek, coördinatie en oriëntering.

 

Een voorbeeld: Vallen mag!

Een kind dat leert staan, hoort ook op zijn billen te vallen. Wanneer het de tijd krijgt  zelf te gaan staan – oefent het ook de coördinatie die hiervoor nodig is. Een kind vindt zijn eigen oplossing, Zijn interesse geeft hem de motivatie een manier te vinden, te bereiken wat hij wil. Te veel hulp verhindert dat het zélf ervaart en ontdekt. Alleen zo, in zijn eigen tempo, vindt een kind ook staand op twee voeten een stabiel evenwicht. Dat is belangrijk voor zijn gevoel van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Waarschuwingssignalen

Child’Space leert u ook waarschuwingssignalen te herkennen: een kind tilt zijn hoofd niet op, wil niet op de buik liggen of draait zich niet om. Het kan zijn dat een kind bepaalde houdingen afwijst, te veel of te weinig spierspanning heeft, angstig en onrustig is of slechts één kant van zijn lichaam gebruikt.

Zulke signalen herkennen en het kind tijdig ondersteunen, helpt problemen in de latere motorische ontwikkeling en gedrag te voorkomen. De fysieke, emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden van de baby krijgen de kans zich te ontplooien als de gehele ontwikkeling gevolgd en ondersteund wordt.

 


 

Meer informatie en een introductievideo over Child’Space is te vinden op www.childspacenederland.nl