Feldenkraislessen

It is the poet and the observer in us, who is being adressed
Amos Hetz

Begrijpen hoe je beweegt – waarnemen hoe een beweging in het lichaam verloopt en voelen hoeveel kracht en (in)spanning je gebruikt. Weten wat je doet – bewegingen coördineren en het lichaam als geheel bewegen, zonder spieren onnodig te spannen of bewegingen te forceren. Het begrip van het hoe en wat van je bewegingen leidt naar een grotere bewegingsvrijheid, waardoor je met plezier, gemak en vloeiend gaat bewegen in je dagelijkse leven.

In een Feldenkraisles ga je letterlijk en figuurlijk om je eigen hoek kijken.

Eenvoudige, speelse, soms ongewone bewegingscombinaties en -variaties, gebaseerd op onze dagelijkse bewegingen, vormen de basis. Ze bieden een mooie en elegante manier om in de eerste plaats te ontdekken welke (vaak eenzijdige) bewegings- en denkpatronen en voorkeuren je hebt aangeleerd. Stap voor stap en aandachtig verken je welke mogelijkheden en variaties je hebt en hoe je die kunt uitbreiden. Je leert wat je beperkt of hindert om vloeiend, zonder overbodige inspanning en met gratie te bewegen. Van daaruit leer je je lichaam op nieuwe manieren te organiseren, om te komen tot meer gemak, plezier en diversiteit. Dat wat makkelijker, lichter voor je is, zet zich vanzelf voort in het dagelijkse leven.

Iets ‘nieuws’ creëren – in tegenstelling tot altijd hetzelfde doen – is in de Feldenkraismethode een sleutelbegrip.

Twee Leermethoden

De Feldenkrais methode omvat zowel groepslessen als Individuele lessen:

Groepslessen ( Bewustworden door Beweging )
In de groepsles leidt de Feldenkraisdocent je verbaal door een serie van bewegingen, die je zelf uitvoert. In eerste instantie lig je meestal op de grond. Deze houding heeft als voordeel dat er geen druk is op de voeten, waardoor het zenuwstelsel bevrijd is van de gebruikelijke prikkels om het lichaam rechtop te houden. Die prikkels zijn verbonden met diepgewortelde persoonlijke bewegingspatronen en voorkeuren, en door liggend te beginnen, is het gemakkelijker patronen te herkennen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Op zoek naar andere manieren van bewegen maakt Feldenkrais naast liggen gebruik van verschillende posities, zoals op handen en knieën staan, op de hurken zitten, op een stoel zitten, staan, lopen en zelfs balanceren op foamrollers. In de les wordt een beweging in eerste instantie in kleine puzzelstukjes verdeeld. De totale beweging verschijnt tegen het eind van de les, wanneer je met meer gemak en bewustzijn beweegt in vergelijking met het begin van de les. Een beweging voorbereiden door je deze voor de geest te halen, is binnen de Feldenkraisles een onderdeel van de gereedschapskist die je nodig hebt om te leren.

De bewegingen worden gemaakt in je eigen tempo met genoeg tijd om te observeren en onderzoeken, uitgaande van je eigen mogelijkheden.

Individuele Les ( Functional Integration)
Feldenkrais noemt zijn individuele lessen “Functionele Integratie”. De bewegingen zijn vergelijkbaar met die in de groepsles. Het grote verschil is dat de bewegingen voor je gemaakt worden door de docent. Zij/Hij gaat hierbij uit van wat er (soepel/gemakkelijk) beweegt in je lichaam, om zo de lichaamsdelen die minder makkelijk meekomen in beweging te brengen.
Op basis van de informatie en vraag van de cliënt en de eigen waarneming kiest de docent het uitgangspunt voor de les(sen).

  • Hoe staat, loopt, ademt, beweegt ( b.v. krachtig, abrupt, vloeiend) de cliënt.
  • Hoe worden de bewegingen georganiseerd, waar zijn mogelijkheden tot verandering en welke informatie is daarvoor nodig.

Beide lesvormen spreken het zenuwstelsel aan op haar vermogen zichzelf zodanig te organiseren dat je kunt bewegen met een minimum aan inspanning en een maximum aan efficiëntie.

Voor Wie

De lessen beslaan een breed scala aan menselijke bewegingen, van de ontwikkeling bij babies en kinderen tot het gespecialiseerde bewegen van sporters en podiumkunstenaars.

De Feldenkrais Methode wordt toegepast:

  • bij babies, kinderen en volwassenen
  • ter ondersteuning bij of voorkoming van uiteenlopende fysieke en/of neurologische klachten.
  • bij herstel van blessures
  • bij houdingsklachten
  • in vakgebieden als dans, theater, muziek, onderwijs en sport.

De lessen zijn geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, conditie of ervaring.